EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Kadra

 • mgr Krystyna Nowak - Dyrektor przedszkola 

  zdjęcieMgr pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany. Ma kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora przedszkola. Jest autorką i pomysłodawczynią wielu programów opracowanych i wdrożonych w przedszkolu. Opracowała system organizacji pracy w przedszkolu oraz sposób dokumentowania pracy nauczyciela oraz dokumentowania obserwacji dziecka uczęszczającego do przedszkola. Prowadziła w tym zakresie warsztaty oraz współpracowała z wydawnictwami oświatowymi. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Skutecznego Rodzica oraz Treningu Skutecznego Nauczyciela wg. Thomasa Gordona.  Przeprowadziła liczne kursy, wykłady, prelekcje, warsztaty na temat modelu wychowania i komunikowania. Na spotkaniach z rodzicami przekonuje ich, że rodzicielstwo jest umiejętnością, którą mogą i powinni rozwijać, po to by budować właściwe relacje w rodzinie.

 • mgr Justyna Gąsowska

  zdjęcie

  Jestem nauczycielem mianowanym z 6 letnim stażem i posiadam doświadczenie  w pracy w różnych grupach wiekowych. Poszerzam swoją wiedzę poprzez korzystanie z literatury i udział w różnorodnych formach kształcenia. W swojej codziennej pracy realizuje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego poprzez stosowanie różnych form i metod pracy. Wprowadzając normy i zasady postępowania, pokazuje jak odróżniać dobro od zła. Organizuje wiele gier i zabawach ruchowych oraz zaznaczam jak ważne jest zdrowe odżywianie. Zaszczepiam u dzieci nawyk dbanie o higienę, zachęcam do samodzielności. Wprowadzam dzieci w świat pisma stosując Odimienną metodę nauki czytania Majchrzak.  Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia poza teren przedszkola oraz wycieczki. Dzieci zachęcane są także do aktywnego uczestnictwa w akcjach charytatywnych. W przedszkolu organizowane są uroczystości podczas, których dzieci mają okazję do publicznych występów. Podczas swojej pracy realizuje programy ogólnopolskie oraz własne. Realizuje zajęcia metodą projektu. Poprzez organizowanie kącików tematycznych zachęcam dzieci do rozwijania swoich zainteresowań. Współpracuje z rodzicami, którzy aktywnie włączają się do zadań realizowanych w przedszkolu, jestem z nimi w ciągłym kontakcie, poprze przekazywanie na bieżąco informacji o dziecku. Prowadzę szczegółową dokumentację. Podejmuję współpracę w wieloma instytucjami. Dostosowuje prace do potrzeb każdego dziecka – realizuje program pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności. Podczas swojej pracy staram się być dla dzieci towarzyszem i przewodnikiem w poznawaniu świata.

 • mgr Karolina Kossakowska

  Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności pedagogika wczesnoszkolna oraz studiów licencjackich o specjalności pedagogika integracyjna edukacji elementarnej. Nauczyciel z czteroletnim doświadczeniem. Uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Opracowała autorskie pogramy: Eko – przedszkolak, Zosia – Samosia i przyjaciele, Mały artysta. W pracy dydaktycznej skupia się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Rozbudza u dzieci zainteresowanie czytelnictwem. Organizuje spotkania autorskie i warsztaty literackie z zaprzyjaźnioną pisarką książek dla dzieci. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom wychowanków prowadzi interesujące zajęcia metodą projektów. Owocem jednego z nich jest powstanie książeczki z pracami przedszkolaków w ramach rodzinnego konkursu literacko – plastycznego Moja pierwsza bajka. Uwrażliwia dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody. Rozwija uzdolnienia i zainteresowania artystyczne dzieci oraz ich wrodzone możliwości twórcze poprzez różnorodne działania plastyczne. Chętnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym – organizuje wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi, które sprzyjają kształtowaniu odpowiednich postaw wobec otoczenia i świata. Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole stosując w swojej pracy m. in. Metodę Dobrego Startu oraz Odimienną metodę nauki czytania.

 • mgr Małgorzata Zakrzewska


Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie pedagogiki specjalnej oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Nauczyciel kontraktowy z 2 letnim stażem pracy. Doskonali swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach między innymi z zakresu pedagogiki zabawy, zajęć rytmicznych, metody wczesnej nauki czytania I. Majchrzak, pracy Metodą Projektu oraz Carla Orffa. Stworzyła swój własny projekt zajęć rytmicznych pt. „Skaczące smyki”. W pracy z dziećmi skupia się na poznaniu indywidualnych potrzeb dziecka, i stworzeniu dziecku warunków które sprzyjają  jego rozwojowi.

 • mgr Joanna Gołko

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną.  Swoją wiedzę i warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w warsztatach, kursach, projektach edukacyjnych oraz szkoleniach m.in.: studium pedagogiki zabawy, uczestnictwo w warsztatach oraz prowadzenie zajęć w ramach Akademii Kreatywnego Pedagoga. Jest osobą młodą i kreatywną, posiada bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzega i rozumie ich potrzeby. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na emocjonalny  rozwój dziecka i jego potrzeby. Będzie wspomagała rozwój dziecka   poprzez realizację   programów edukacyjnych.

 • mgr Helena Urwanowicz

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności edukacja elementarna. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Stale rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach takich jak: warsztaty metodyczne Bezpieczny Przedszkolak, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Werbo-tonlna w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, wstęp do Sensoplastyki. W pracy stara się zapewnić swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji oraz stworzyć jak najlepsze warunki dla ich indywidualnego rozwoju.

 • mgr Barbara Bednarczyk

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Filologii Angielskiej. Nauczyciel z 11 letnim doświadczeniem nauczania różnych grup wiekowych przy szczególnym zainteresowaniu nauczania najmłodszych. Uczy w empik school grupy przedszkolne i wczesnoszkolne jak i gimnazjalne i licealne. Nauczycielka na dziecięcych obozach językowych w latach 2011-2014 i pasjonatka ciekawych metod nauczania. Uczestniczy w wielu szkoleniach aby nieprzerwanie podnosić swoje kwalifikacje, a są to między innymi "Zadania językowe w nauczaniu wczesnoszkolnym inspirowane pedagogiką Marii Montessori" czy "Metoda projektu na zajęciach języka obcego".  Przeprowadziła też szkolenie na temat nauczania dzieci z ADHD dla nauczycieli w empik school. Jest pomysłodawczynią artystycznych warsztatów językowych dla dzieci, które przeprowadza w ciekawych miejscach w Białymstoku. Uwielbia urozmaicać zajęcia dla dzieci, co pokazuje na swoim blogu (http://bbsplayground.blogspot.com/).

 • mgr Agnieszka Post

Absolwentka studiów podyplomowych o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pierwszy rok pracuje jako nauczyciel przedszkola. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach. Ukończyła szereg kursów i szkoleń  z zakresu „Scratch Junior – programowanie dla najmłodszych”, „Od czego rozpocząć nauczanie kodowania i programowania w klasach I - III”, „Nauka programowania to nie czarna magia. Jak robot Photon pomaga przełamywać bariery w nauce?” oraz z zakresu metody wczesnej nauki czytania. Opracowała autorskie pogramy „Prymusek Warcabek” , „Photon z Europrymuskiem poznają matematykę”, które wykorzystuje do wspomagania rozwoju dziecka. Posiada certyfikat  do prowadzenia zajęć szachowych  w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej wydany przez Polski Związek Szachowy.

W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na emocjonalny  rozwój dziecka i jego potrzeby. Wykorzystując do tego metodę T.Gordona  

 • mgr Hanna Roszkowska

Absolwentka Uniwersytetu Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku  Pedagogika ogólna, a także Studium Przedmiotowo – Metodycznego w Lublinie i Studiów Podyplomowych na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na kierunku Logopedia Ogólna. Jako logopeda pracuje już 30 lat i stara się nieść pomoc w porozumiewaniu się słownym dzieciom i dorosłym, korygując wady wymowy spowodowane różnymi schorzeniami – niedosłuch, autyzm, alalia, zespół Aspargera, a także z powodu zburzeń w kształtowaniu się mowy – dysleksja.      W pracy stosuje wiedzę i umiejętności zdobyte na licznych kursach kwalifikacyjnych zakończonych odpowiednimi certyfikatami, takimi jak:  -„Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku niemowlęcym,”  „Terapia zaburzeń integracji sensorycznej  wspomagająca proces kształtowania rozwoju mowy, czytania, pisania i zachowań posturalnych u dzieci”.

 

 

Absolwentka studiów podyplomowych o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pierwszy rok pracuje jako nauczyciel przedszkola. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach. Ukończyła szereg kursów i szkoleń  z zakresu „Scratch Junior – programowanie dla najmłodszych”, „Od czego rozpocząć nauczanie kodowania i programowania w klasach I- III”, „Nauka programowania to nie czarna magia. Jak robot Photon pomaga przełamywać bariery w nauce?” oraz z zakresu metody wczesnej nauki czytania. Opracowała autorskie pogramy „Prymusek Warcabek” , „Photon z Europrymuskiem poznają matematykę”, które wykorzystuje do wspomagania rozwoju dziecka. Posiada certyfikat  do prowadzenia zajęć szachowych  w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej wydany przez Polski Związek Szachowy.

W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na emocjonalny  rozwój dziecka i jego potrzeby. Wykorzystując do tego metodę T.Gordona