EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Kadra

 • mgr Krystyna Nowak - Dyrektor przedszkola 

  zdjęcieMgr pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany. Ma kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora przedszkola. Jest autorką i pomysłodawczynią wielu programów opracowanych i wdrożonych w przedszkolu. Opracowała system organizacji pracy w przedszkolu oraz sposób dokumentowania pracy nauczyciela oraz dokumentowania obserwacji dziecka uczęszczającego do przedszkola. Prowadziła w tym zakresie warsztaty oraz współpracowała z wydawnictwami oświatowymi. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Skutecznego Rodzica oraz Treningu Skutecznego Nauczyciela wg. Thomasa Gordona.  Przeprowadziła liczne kursy, wykłady, prelekcje, warsztaty na temat modelu wychowania i komunikowania. Na spotkaniach z rodzicami przekonuje ich, że rodzicielstwo jest umiejętnością, którą mogą i powinni rozwijać, po to by budować właściwe relacje w rodzinie.

 • mgr Justyna Gąsowska

  zdjęcie

  Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności edukacja elementarna. Nauczyciel z 5 – letnim stażem pracy. W 2014 roku przystąpiła do awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do tworzenia wielu ciekawych projektów, które realizuje z dziećmi w celu  rozbudzania u nich zainteresowań otaczającym światem. Dużą uwagę zwraca na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. W pracy dydaktycznej skupia się na dziecku i jego  potrzebach. Planuje tematyczne spacery i wycieczki dostosowane do wieku oraz zainteresowań dziecka. Wprowadza dzieci w świat liter stosując Odimienną metodą nauki czytania I. Majchrzak. Koordynuje wiele akcji charytatywnych, społecznych i ekologicznych co zaowocowało m.in.  dwukrotnym zdobyciem tytułu EKOPRZEDSZKOLA w konkursie „Baterie - zagrożenie dla środowiska i ludzi”. Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi  oraz nawiązuje współpracę z wieloma instytucjami.

 • mgr Kamila Łojewska

  Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel  edukacji początkowej z reedukacją, oligofrenopedagogiki i pedagogiki  Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym. Posiada 9 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ukończyła szereg kursów i szkoleń  z zakresu terapii zajęciowej, pedagogiki zabawy, ruchu rozwijającego W. Sherborn, metody wczesnej nauki czytania I. Majchrzak, glottodydaktyki, edukacji przez ruch D. Dziamskiej, ceramiki artystycznej.

 • mgr Karolina Kossakowska

  Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności pedagogika wczesnoszkolna oraz studiów licencjackich o specjalności pedagogika integracyjna edukacji elementarnej. Nauczyciel z czteroletnim doświadczeniem. Uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Opracowała autorskie pogramy: Eko – przedszkolak, Zosia – Samosia i przyjaciele, Mały artysta. W pracy dydaktycznej skupia się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Rozbudza u dzieci zainteresowanie czytelnictwem. Organizuje spotkania autorskie i warsztaty literackie z zaprzyjaźnioną pisarką książek dla dzieci. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom wychowanków prowadzi interesujące zajęcia metodą projektów. Owocem jednego z nich jest powstanie książeczki z pracami przedszkolaków w ramach rodzinnego konkursu literacko – plastycznego Moja pierwsza bajka. Uwrażliwia dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody. Rozwija uzdolnienia i zainteresowania artystyczne dzieci oraz ich wrodzone możliwości twórcze poprzez różnorodne działania plastyczne. Chętnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym – organizuje wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi, które sprzyjają kształtowaniu odpowiednich postaw wobec otoczenia i świata. Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole stosując w swojej pracy m. in. Metodę Dobrego Startu oraz Odimienną metodę nauki czytania.

 • mgr Małgorzata Zakrzewska


Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie pedagogiki specjalnej oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Nauczyciel kontraktowy z 2 letnim stażem pracy. Doskonali swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach między innymi z zakresu pedagogiki zabawy, zajęć rytmicznych, metody wczesnej nauki czytania I. Majchrzak, pracy Metodą Projektu oraz Carla Orffa. Stworzyła swój własny projekt zajęć rytmicznych pt. „Skaczące smyki”. W pracy z dziećmi skupia się na poznaniu indywidualnych potrzeb dziecka, i stworzeniu dziecku warunków które sprzyjają  jego rozwojowi.

 • mgr Joanna Gołko

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną.  Swoją wiedzę i warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w warsztatach, kursach, projektach edukacyjnych oraz szkoleniach m.in.: studium pedagogiki zabawy, uczestnictwo w warsztatach oraz prowadzenie zajęć w ramach Akademii Kreatywnego Pedagoga. Jest osobą młodą i kreatywną, posiada bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzega i rozumie ich potrzeby. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na emocjonalny  rozwój dziecka i jego potrzeby. Będzie wspomagała rozwój dziecka   poprzez realizację   programów edukacyjnych.

 • mgr Helena Urwanowicz

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności edukacja elementarna. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Stale rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach takich jak: warsztaty metodyczne Bezpieczny Przedszkolak, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Werbo-tonlna w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, wstęp do Sensoplastyki. W pracy stara się zapewnić swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji oraz stworzyć jak najlepsze warunki dla ich indywidualnego rozwoju.

 • mgr Barbara Bednarczyk

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Filologii Angielskiej. Nauczyciel z 11 letnim doświadczeniem nauczania różnych grup wiekowych przy szczególnym zainteresowaniu nauczania najmłodszych. Uczy w empik school grupy przedszkolne i wczesnoszkolne jak i gimnazjalne i licealne. Nauczycielka na dziecięcych obozach językowych w latach 2011-2014 i pasjonatka ciekawych metod nauczania. Uczestniczy w wielu szkoleniach aby nieprzerwanie podnosić swoje kwalifikacje, a są to między innymi "Zadania językowe w nauczaniu wczesnoszkolnym inspirowane pedagogiką Marii Montessori" czy "Metoda projektu na zajęciach języka obcego".  Przeprowadziła też szkolenie na temat nauczania dzieci z ADHD dla nauczycieli w empik school. Jest pomysłodawczynią artystycznych warsztatów językowych dla dzieci, które przeprowadza w ciekawych miejscach w Białymstoku. Uwielbia urozmaicać zajęcia dla dzieci, co pokazuje na swoim blogu (http://bbsplayground.blogspot.com/).

 • mgr Hanna Roszkowska

Absolwentka Uniwersytetu Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku  Pedagogika ogólna, a także Studium Przedmiotowo – Metodycznego w Lublinie i Studiów Podyplomowych na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na kierunku Logopedia Ogólna. Jako logopeda pracuje już 30 lat i stara się nieść pomoc w porozumiewaniu się słownym dzieciom i dorosłym, korygując wady wymowy spowodowane różnymi schorzeniami – niedosłuch, autyzm, alalia, zespół Aspargera, a także z powodu zburzeń w kształtowaniu się mowy – dysleksja.      W pracy stosuje wiedzę i umiejętności zdobyte na licznych kursach kwalifikacyjnych zakończonych odpowiednimi certyfikatami, takimi jak:  -„Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku niemowlęcym,”  „Terapia zaburzeń integracji sensorycznej  wspomagająca proces kształtowania rozwoju mowy, czytania, pisania i zachowań posturalnych u dzieci”.

 

 

 •  Piotr Januszkowski

Jestem choreografem. Byłem nauczycielem baletu w Zespole Placówek Kształcenia Artystycznego w Białymstoku (35 lat pracy od powstania Zespołu w 1972r. aż do przejścia na emeryturę), gdzie również pełniłem funkcję dyrektora Państwowego Ogniska Baletowego (9 lat).  Prowadziłem liczne zespoły taneczne na terenie miasta i województwa. Współpracowałem i współpracuję z wieloma teatrami dramatycznymi na terenie kraju, gdzie przygotowuję układy choreograficzne do spektakli. Z białostockim teatrem im. Al. Węgierki byłem związany „na stałe” (lata 80).Po przejściu na emeryturę wyjechałem do Włoch, gdzie też pracowałem zawodowo w licznych placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach i instytucjach kultury).Jestem laureatem wielu nagród, od uznaniowych dyrektorskich aż po ministerialną.   Moje zafascynowanie dziećmi w wieku przedszkolnym zaczęło się w 1993 roku, kiedy to rozpocząłem współpracę w białostockim Przedszkolu Integracyjnym nr 26. Pełniłem tam funkcję muzykoterapeuty i instruktora tańca. Pracowałem tam do 2003 roku i po powrocie do kraju.  Po wielu latach pracy zawodowej (nigdy nie wykonywałem innego zawodu), doszedłem do wniosku, że praca z małymi dziećmi daje mi (oprócz satysfakcji zawodowej) najwięcej radości, uśmiechu i rozczulenia.