EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Komputery

Zajęcia prowadzi mgr Agnieszka Post

Komputer ułatwia naukę. Podczas zajęć z komputerem dzieci zdobywają nowe wiadomości. Zapoznają się z układem urządzeń, nazwami poszczególnych elementów zestawu, uczą się zasad jego funkcjonowania. Słowa- klucze słownika informatycznego są przez dzieci szybko przyswajane i włączane do czynnego języka. Programy, które wykorzystuję na zajęciach są dla dzieci atrakcyjne i kształcące. Dzieci lubią pracować z kolorami, figurami geometrycznymi. Odgadują zagadki, przeliczają, rysują, tworzą zaproszenia, karty świąteczne. Dzieci uczą się manipulować klawiaturą i myszką, przez co rozwija się ich sprawność manualna i sprawność ręki, koordynacja wzrokowo- słuchowo- ruchowa, orientacja w przestrzeni, kierunkach. Jest to niezbędne do rozwoju umiejętności czytania i pisania. To wszystko będzie procentować w przyszłości w szkole .