EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Logopedia

Zajęcia prowadzi: mgr Hanna Roszkowska

Zajęciami logopedycznymi  objęte są  dzieci w wieku od 3 lat  do 6

Kształtowanie się mowy dziecka ma ścisły związek z jego rozwojem społeczno – emocjonalnym. Częste kontakty werbalne z otoczeniem bogacą słownictwo, uczą prawidłowych zasad gramatycznych, właściwego posługiwania się melodią, akcentem i rytmem wypowiedzi, a przede wszystkim ułatwiają komunikowanie się ze środowiskiem.

W terapii logopedycznej najważniejszym celem jest dbanie o głos, ponieważ jest on podstawowym narzędziem służącym nam do komunikowania się z otoczeniem. Nieprawidłowości budowy aparatu mowy, problemy rozwojowe, czy przyczyny neurologiczne uniemożliwiają wykorzystywanie go we właściwy sposób.

Terapia logopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą, po której opracowuję indywidualny plan postępowania logopedycznego dopasowany do potrzeb dziecka. Prowadzę terapię korekcyjną i profilaktyczną wszystkich występujących u dzieci wad wymowy wynikających z:

  • nieprawidłowości budowy aparatu artykulacyjnego – niewłaściwy zgryz, rozszczep podniebienia i warg;
  • dysfunkcje w rozwoju intelektualnym i fizycznym dziecka – niedosłuch, autyzm, alalia, porażenie mózgowe i inne;
  • nieodpowiedniego wykorzystywania rozwoju mowy dziecka i wykształcających się przez lata automatyzmów, np. seplenienie;
  • mowy dwujęzycznej i obcokrajowców, a nie zadowolonych ze swojego wysławiania się.

W pracy swej uwzględniam korelację z innymi dziedzinami kształtującymi człowieka, tj. pedagogika i dydaktyka wczesnoszkolna oraz psychologia, a w szczególności integruję elementy zaburzonej sensoryki posturalnej i percepcyjnej w rozwoju dziecka.

Bardzo mocno w procesie korygowania wad wymowy angażuję do współpracy rodziców dzieci, ponieważ to oni spędzają dużo czasu ze swoimi dziećmi i to w różnych sytuacjach życiowych, a więc muszą wiedzieć jak   mobilizować dzieci do stosowania prawidłowej mowy i artykulacji głosek.  

Terapia logopedyczna  odbywa się w formie zabawy w sali przystosowanej do prowadzenia zajęć z elementami terapii sensorycznej. Przyjemna atmosfera, ciekawe pomoce logopedyczne i indywidualne podejście redukuje stres do minimum i sprzyja szybkim, trwałym efektom w likwidowaniu wad wymowy u dzieci.