EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Programy realizowane w grupie:

Programy i przedsięwzięcia realizowane w grupie Pszczółek:

„ Nasze przedszkole” – program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, W. Żaby – Żabińskiej zgodny z podstawą programową i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej. Celem głównym edukacji przedszkolnej według autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.

„ Popołudnie z książką ” – celem programu jest zachęcenie dzieci do częstego obcowania z książką, do czytania książek wspólnie z rodzicami. Czytanie książek przez osobę dorosłą jest zachętą dla dzieci do samodzielnego czytania, a jednocześnie ważnym czynnikiem wpływającym na związek emocjonalny z osobą czytającą.

„ Nie ma dobrych relacji bez edukacji " - celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowania się w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi w różnych miejscach, kształtuje postawę wobec innych, a także ogranicza zachowania agresywne.

„Ćwiczenia i zabawy usprawniające mowę” - ćwiczenia są prowadzone w formie zabawy. Zaproponowane ćwiczenia i zabawy aparatu artykulacyjnego, oddechowe, ortofoniczne, logarytmiczne, historyjki obrazkowe, zabawy i gry logopedyczne mają na celu wspieranie terapii logopedycznej prowadzonej przez logopedę w przedszkolu. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia można stosować w pracy indywidualnej, grupowej i zbiorowej. Ich celem jest usprawnienie mowy, myślenia i ogólnego rozwoju dzieci.

„Ćwiczenia i zabawy usprawniające rękę” - zajęcia manualne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci o słabej sprawności manualnej. Celem ćwiczeń jest takie poprawienie tej sprawności, by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki. Ćwiczenia stanowią bardzo ważny etap przy przygotowaniu dziecka do nauki pisania. Ich celem jest usprawnienie motoryki rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczynając od dużych ruchów ramienia i przedramienia, kończąc na drobnych, precyzyjnych ruchach nadgarstka, dłoni i palców. Zajęcia manualne wskazane są również wtedy ,gdy dziecko ma dostateczna sprawność rąk. Odgrywaj one rolę zajęć relaksacyjnych, uspokajających i ćwiczących koncentrację uwagi.

„Prymusek Złotóweczka” Program „Prymusek Złotóweczka” w formie zabawy wprowadzi dzieci w świat ekonomii, przedsiębiorczości. Zapozna z pieniądzem, z zakupami. Dziecko dowie się m.in.: gdzie i w jaki sposób można zrobić zakupy , czym można zapłacić za zakupy, pozna pracę kasjera, bankiera, sprzedawcy.

„Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr I. Majchrzak” (wprowadzenie dziecka w świat pisma ) Odimienna metoda nauki czytania wprowadza dziecko w świat pisma przy wykorzystaniu jego imienia. Dziecko przez własne imię zaczyna interesować się pismem, pisaniem i czytaniem. Ma okazję przyjrzenia się charakterystycznej formie każdej litery i rysunkowi całego imienia. Odimienna metoda czytania pozwala dziecku poznać, że czytanie może być fascynującą zabawą w chowanego – czyli odkrywaniem słów ukrytych za zasłoną liter.

„Gimnastyka w przedszkolu” - program wychowania fizycznego. Program składa się z: ćwiczeń porannych, ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczeń ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu oraz gimnastyki korekcyjnej. Jego celem jest zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju fizycznego.

Realizowane będą również programy ogólnopolskie, m. in.:, „Akademia Aquafresh” , „ Czyste powietrze wokół nas ” , „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”