EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Ramowy Rozkład Dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane. Zabawy ruchowe, gry stolikowe, układanie puzzli.

8.00 –8:15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:15 – 8:30 Czynności porządkowo-gospodarcze. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Przygotowania do śniadania. Nakrywanie do stołu. Zabiegi pielęgnacyjne w toalecie.

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.20 Zajęcia dodatkowe i twórcze. Pobyt na świeżym powietrzu, spacery. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych - gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci w Sali.

11.20 – 11.30 Czynności samoobsługowo-gospodarcze. Przygotowanie do posiłku. Zabiegi pielęgnacyjne w toalecie. Nakrywanie do stołu.

11.30 – 12.00 Obiad

12.00–13.00 Odpoczynek. Słuchanie bajek literackich, muzyki relaksacyjnej.

13.00 – 13.30 Zajęcia dodatkowe i twórcze - praca zespołowa i indywidualna.

Realizacja programów opracowanych przez nauczycieli. Zabawy z inicjatywy dzieci.

13.30 – 13.45 Czynności samoobsługowe, porządkowo-gospodarcze i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

13.45– 14.15 Podwieczorek.

14.15 – 17.30 Zabawy zorganizowane lub dowolne. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami Rozchodzenie się dzieci.