EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Programy

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W GRUPIE KUBUSIA PUCHATKA REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY I PROJEKTY:

„Nasze przedszkole ” – program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, W. Żaby – Żabińskiej zgodny z podstawą programową i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej. Celem głównym edukacji przedszkolnej według autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.

„Eko – przedszkolak ” – program o tematyce ekologicznej, celem którego jest uwrażliwienie najmłodszych na piękno i konieczność ochrony otaczającej nas przyrody. Jego zadaniem jest umożliwienie przedszkolakom podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.

„Popołudnie z książką ” – celem programu jest zachęcenie dzieci do częstego obcowania z książką, do czytania wspólnie z rodzicami. Czytanie książek przez osobę dorosłą jest zachętą dla dzieci do samodzielnego czytania, a jednocześnie ważnym czynnikiem wpływającym na związek emocjonalny z osobą czytającą.

„W królestwie króla Maciusia. Z dziećmi o prawach dziecka” – prawa dziecka są odbiciem praw człowieka. Program uświadamia dzieciom ich prawa w oparciu o fragmenty powieści Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy.

„Nie ma dobrych relacji bez edukacji ” – celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowania się w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi w różnych miejscach (przedszkole, dom itp.).

„Zabawy z literkami” – program opracowany w oparciu o metodę wczesnej nauki czytania I. Majchrzak. Celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.

„Łatwa matematyka” – program opracowany na podstawie koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz E. Zielińskiej. Zajęcia opierają się na osobistych doświadczenia dziecka, dzięki którym dziecko rozwija myślenie i tworzy pojęcia. Atrakcyjność programu polega na tym, że dzieci uczą się poprzez manipulowanie i własne doświadczenia.

„Zdrowo się odżywiamy i o dobrą formę dbamy” – celem programu jest szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych, a także uświadamianie znaczenia codziennego dbania o higienę jamy ustnej, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku oraz uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej.

„Poznajemy zawody” – projekt edukacyjny, który pozwoli przedszkolakom poznać bliżej zawody ich rodziców, nauczy je szacunku do każdego rodzaju pracy, wzbogaci ich słownik o nazwy zawodów oraz atrybutów z nimi związanych.

Realizowane będą również programy ogólnopolskie, m. in.: „Akademia Aquafresh”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.