EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Tematyka Miesiąca

Październik

I Nadeszła jesień

II Jesienią w sadzie

III Warzywa znane i lubiane

IV Moja rodzina

Ważne wydarzenia

6 października – Światowy Dzień Uśmiechu

10 października – Dzień Drzewa

31 października – Halloween

W październiku w ramach zajęć dzieci:

- wymieniać będą oznaki jesieni na podstawie własnych spostrzeżeń;

- śpiewać będą piosenkę „Idzie jesień poprzez świat”;

- wykonają pracę plastyczną „Jesienne drzewa” z wykorzystaniem gazet;

- określać będą pierwszą głoskę w nazwach obrazków;

- wyznaczać będą kierunki w odniesieniu do własnej osoby;

- dowiedzą się, że łupinka chroni nasiona;

- wypowiadać się będą na temat jesieni na podstawie opowiadania K. Drzewieckiej „Jesienna paleta”;

- będą rozpoznawać i nazywać owoce z polskich sadów;

- zapoznają się z literą „o” – małą i wielką, drukowaną i pisaną;

- poruszać się będą rytmicznie przy muzyce;

- zapoznają się z zapisem cyfrowym liczb:, „1”, „2”;

- wykonają wydzierankę z kolorowego papieru „Moje ulubione owoce”;

- rozwijać będą myślenie przyczynowo – skutkowe podczas układania historyjki obrazkowej;

- zapoznają się z literą „a” – małą i wielką, drukowaną i pisaną;

- zapoznają się z zapisem cyfrowym liczby „3”;

- śpiewać będą refren piosenki „Idą witaminki”;

- wykonają sałatkę jarzynową;

- wykonają portret ulubionego warzywa;

- rozmawiać będą na temat opowiadania M. Terlikowskiej „Zapasy”;

- będą dzielić słowa na głoski;

- zapoznają się z literą „m” – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- będą utrwalać – rozpoznawać i nazywać poznane litery i cyfry;

- odpowiadać będą na pytania dotyczące opowiadania A. Onichimowskiej „Rodzinka”;

- śpiewać będą refren piosenki „ Moja rodzina”;

- rozpoznawać będą kwadrat wśród innych figur geometrycznych;

- stworzą proste drzewo genealogiczne własnej rodziny;

- rozmawiać będą na temat zawodów swoich rodziców;

- będą aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach porannych i ćwiczeniach gimnastycznych.