EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym

Zamiłowanie do książek należy rozbudzać w dzieciach już od najmłodszych lat. To głownie dom rodzinny kształtuje zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Rodzice, którzy sami interesują się czytelnictwem, potrafią również „zarazić” tą pasją swoje pociechy. Początkowo może być to wspólne oglądanie książeczek oraz czytanie dziecku, głównie na dobranoc. Dzieciom starszym należy dobierać książeczki, które nie przerażą ich swoją „grubością”. Powinny one napisane być dużą czcionką oraz zawierać interesujące, kolorowe ilustracje, żeby zachęcały dziecko do samodzielnego czytania. Wspólne czytanie książek w domu jest niezwykle istotne, gdyż wzbogaca życie rodzinne oraz zacieśnia więzi rodzice – dzieci. Powinno stać się ono również przyczyną do podejmowania rozmów dotyczących treści książki, jej bohaterów, ich losów i czynów.

Dzieci, u których rodzice od najmłodszych lat rozwijają zainteresowania czytelnicze mają zdecydowanie lepszą wyobraźnię, bogatszy zasób słownictwa, szybciej opanowują naukę samodzielnego czytania, mają ogólnie lepszą wiedzę o otaczającym je świecie.

Szczególną rolę w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych u małych dzieci odrywa również przedszkole. Zadaniem nauczyciela jest rozbudzanie zainteresowania dzieci literaturą poprzez różnorodne formy i metody pracy. Niezwykle istotne są tu prace plastyczne, teatrzyki, konkursy i zgadywanki dotyczące treści książek i ich bohaterów, spotkania z pisarzami, wizyty w bibliotece, księgarni. Niezwykle ważne jest też umożliwienie dzieciom układania zakończeń do różnych opowiadań, co bardzo rozwija ich wyobraźnię.

Kluczową rolę w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych u dzieci stanowi zapewnienie im stałego dostępu do książek. Dużą rolę w tym względzie odgrywają przedszkolne kąciki książki oraz biblioteczki. Każde dziecko powinno mieć w domu własną biblioteczkę, w której będzie gromadziło ulubione pozycje książkowe, dzięki czemu już od najmłodszych lat nauczy się je szanować. Książki powinny być różnorodne – wesołe i smutne, realistyczne i fantastyczne, baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, utwory pisarzy polskich i obcych. Stałe spotkania z książką zapewniają najmłodszym rozwój intelektualny i emocjonalny, pobudzają wrażliwość estetyczną, zachęcają do twórczej ekspresji.

Karolina Kossakowska

Literatura:

- Tichy B., „Dziecko i książki”, Wychowanie przedszkolne, 2002, nr 1.

- Baluch A., Co warto wiedzieć o literaturze dla najmłodszych, Wychowanie w Przedszkolu, 2004, nr 9.

- Ratyńska H., „Literatura dziecięca w pracy przedszkola”, WSiP, Warszawa 1991.

- Leszczyński G., „Literatura i książka dziecięca”, Warszawa 2003.