EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do podstawy programowej. Podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zbieramy się w sali przedszkolnej. Witamy się ze wszystkimi, z uśmiechem rozpoczynamy zabawę. Wybieramy to co nas interesuje układamy puzzle, klocki, bawimy się w kąciku domowym, plastycznym. Pani organizuje nam zabawę ruchową lub zabawę przy muzyce.

8.00 – 8.30 Czynności porządkowo-gospodarcze. Przygotowujemy się do śniadania. Samodzielnie korzystamy z toalety, myjemy ręce.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję. Samodzielnie zjadamy posiłek, odnosimy naczynia na wyznaczone miejsce.

9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne To czas w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Wzbogacamy swoje wiadomości uczestnicząc w zajęciach kierowanych przez Panią – malujemy, lepimy, tańczymy, liczymy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych i badawczych. Uczymy się wierszy i piosenek, słuchamy bajek i opowiadań oraz rozwiązujemy zagadki. Zajęcia prowadzone są w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielkę w oparciu o podstawę programową w/g następujących obszarów edukacyjnych:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

10.00 – 11.20 Zajęcia dodatkowe i twórcze. Jest to także czas na zabawy na podwórku przedszkolnym. Często też spacerujemy po okolicy, obserwujemy i poznajemy otaczającą nas przyrodę. Podczas pobytu na świeżym powietrzu zwracamy uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń terenowych i na przestrzeganie ustalonych zasad

11.20 – 11.30 Czynności samoobsługowo-gospodarcze. Przygotowujemy się do obiadu. Korzystamy z toalety i dokładnie myjemy ręce, wspólnie nakrywamy do stołu.

11.30 – 12.00 Obiad. Uczymy się posługiwać łyżką i widelcem. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję. Zwracamy uwagę na dokładne żucie pokarmów, oraz utrzymanie czystości na stoliku.

12.00–13.00 Odpoczynek (leżakowanie dla młodszych i chętnych dzieci). Dzieci starsze słuchanie bajek literackich i muzycznych. Pobyt na świeżym powietrzu.

13.00 – 13.30 Zajęcia dodatkowe i twórcze - praca zespołowa i indywidualna. Realizacja programów opracowanych przez nauczycieli. Zabawy z inicjatywy dzieci.

13.30 – 13.45 Czynności samoobsługowe, porządkowo-gospodarcze i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

13.45– 14.15 Zjadamy podwieczorek. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję. Odnosimy naczynia na wyznaczone miejsce.

14.15 – 17.30 Zabawy zorganizowane lub dowolne. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Podczas tych zabaw przestrzegamy form grzecznościowych proszę, dziękuję, przepraszam. Po skończonej zabawie odkładamy zabawki na miejsce. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.