EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Wprowadzenie dzieci w świat pisma

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak zakłada tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które w przyjazny sposób i bez wysiłku doprowadzą do wykształcenia umiejętności czytelniczych u małych dzieci. Autorka tworząc tę metodę kierowała się wskazówkami Marii Montessori. Jej skuteczność sprawdziła najpierw w Meksyku, a następnie przeniosła na grunt polski. Metoda ta została potwierdzona wieloma badaniami i zatwierdzona przez MEN. Już z trzylatkami można pracować tą metodą.

Doktor Irena Majchrzak uważała, że rozumienie słowa powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania. To umysł i wzrok decydują o umiejętności czytania. Dzieci rozpoczynają naukę czytania od swojego imienia, które wprowadza je w świat pisma. Autorka uważała, że „to nie litery się czyta, tylko sens”. Prawie całkowicie pominęła analizę i syntezę słuchową.

Odimienna Metoda Nauki Czytania przebiega zgodnie z kilkoma etapami:

1. Akt inicjacji – wprowadzenie wizytówek z imionami dzieci, które rozwieszamy w sali w dowolnym miejscu (np. na ścianie, na krzesłach, szufladach);

2. Ściana liter – na ścianie prezentujemy alfabet z literami pisanymi i drukowanymi, małymi i dużymi. Dzieci odszukują litery, które są w ich imionach oraz uświadamiają sobie, że ich imiona, choć różnie brzmią, to zostały zapisane za pomocą ograniczonej liczby znaków;

3. Prezentacja alfabetu – nauczycielka zapoznaje dzieci z jedną literą każdego dnia – omawia jej kształt, brzmienie;

4. Targ liter – gry i zabawy z wykorzystaniem liter, sylab i wyrazów o prostej budowie. Dzieci kojarzą dźwięk (głoskę) z jej zapisem graficznym (literą);

5. Gra w sylaby – nauczyciel na kartkach papieru pisze sylaby, od najprostszych do coraz bardziej skomplikowanych, rozdaje je dzieciom, które próbują ułożyć z nich wyrazy;

6. Nazywanie świata – przyporządkowywanie odpowiednich nazw do przedmiotów znajdujących się w otoczeniu dziecka (etykietowanie przedmiotów w sali).

W tej metodzie przekaz kierowany jest do rozumu dziecka, a nie do jego uszu. Nacisk kładzie się na ciche czytanie, które umożliwia sprawdzenie, czy dzieci rzeczywiście czytają tekst ze zrozumieniem, czego dowodzą efekty ich działań. Dziecko, które potrafi czytać ze zrozumieniem, jest w stanie przegłosować każdy wyraz.

Karolina Kossakowska

Bibliografia:

- Majchrzak Irena, Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania, MAC – Edukacja 2005.

- Majchrzak Irena, W obronie dziecięcego rozumu, Kraków 2007.

- Majchrzak Irena, Wprowadzenie dziecka w świat pisma. WSiP, Warszawa 1995.