EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Niepubliczne Przedszkole „Europrymusek” realizuje projekt pn.: „Przedsiębiorczy przedszkolak”

Niepubliczne Przedszkole „Europrymusek” realizuje projekt pn.: „Przedsiębiorczy przedszkolak” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

Realizator projektu Human Life Promotion sp. z o.o. zapewni dzieciom bezpłatny udział w zajęciach edukacyjnych w ramach 3 nowych programów:

 

1. Prymusek WARCABEK dla dzieci w wieku 3-5 lat, mający na celu rozwój kompetencji matematycznych.

2. Prymusek ZŁOTÓWECZKA dla dzieci w wieku 4-5 lat, mający na celu rozwój umiejętności przejawiania inicjatyw i przedsiębiorczości.

3. Prymusek ODKRYWCA dla dzieci w wieku 5 lat, mający na celu rozwój kompetencji naukowo-technicznych.

 

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola „Europrymusek” weźmie bezpłatny udział w 50-godzinnych warsztatach „Efektywne Nauczanie”.

 

Projekt „Przedsiębiorczy przedszkolak” realizowany jest w okresie od 01.12.2016r. do 30.09.2017r.