EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

W tym tygodniu w grupie Kubusia Puchatka

W tym tygodniu przedszkolaki z grupy Kubusia Puchatka realizować będą program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

-Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

- Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

-Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

- Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

- Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

- Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.