EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

 • Pszczółki

  Grupa Pszczółki to dzieci 5- letnie. W oparciu o Program „Nasze Przedszkole” dzieci codziennie będą poszerzały swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć z zakresu mowy i myślenia, pojęć matematycznych, przyrody, muzyki, plastyki. Realizacja Programu „Niema dobrych relacji bez edukacji” oraz wspólne opracowanie Kodeksu Przedszkolaka pozwoli dzieciom utrwalić zasady i normy...

  więcej
 • Programy realizowane w grupie:

  Programy i przedsięwzięcia realizowane w grupie Pszczółek:

  „ Nasze przedszkole” – program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, W. Żaby – Żabińskiej zgodny z podstawą programową i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej. Celem głównym edukacji przedszkolnej według autorek programu jest wspomaganie...

  więcej
 • Ramowy Rozkład Dnia

  Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do podstawy...

  więcej
 • Tematyka Miesiąca

  Październik

  I. Jesień w sadzie

  II. Jesień na działce

  III. Nasze rodziny

  IV. Nasi domowi ulubieńcy

  Ważne wydarzenia:

  06.10.2017 (Piątek) –Dzień Uśmiechu

  ...

  więcej