EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

O nas

 „EUROPRYMUSEK” to  Niepubliczne Przedszkole, które powstało w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.2 „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje ono cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty  z 7 września 1991 oraz w przepisach    wydanych na jej   podstawie.

 24 czerwca 2016r Miasto Białystok rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych, chcących objąć wychowaniem przedszkolnym dzieci „za 1 zł”. Niepubliczne Przedszkole ‘Europrymusek” zostało w tym konkursie wyłonione  i  od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. organizacja przedszkola, odpłatność za przedszkole  jest na takich samych zasadach, jak w miejskich przedszkolach. Organem prowadzącym przedszkloe jest Human Life Promotion Sp. z o.o.  Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 lat. Przedszkole czynne jest przez cały rok od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 18.00. Dzieciom zapewniamy 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Posiłki do przedszkola dostarcza sprawdzona firma cateringowa Joanna Zawadzka JE  Zakład Usług Cateringowych wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej Inspekcji Sanitarnej. To  firma, która  przygotowuje posiłki tylko dla dzieci. Potrawy przez nią przygotowywane  nie zawierają półproduktów, sztucznych barwników, konserwantów, czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji. Potrawy przyprawiane są ziołami i naturalnymi przyprawami, nie są smażone i aby były lekkostrawne, poddawane są obróbce termicznej za pomocą pieczenia lub gotowania. Ponadto firma przygotowuje wszystkie rodzaje diet, między innymi bezmleczną, bez jajeczną, bezglutenową czy wegetariańską. Świadczone przez nią  usługi są zgodne z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi. Firma  posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności. Od września w  przedszkolu będzie  5 grup. W każdej grupie maksymalnie do 18 dzieci. W każdej grupie pracuje nauczyciel i pomoc nauczyciela . Wszystkie nauczycielki zatrudnione w przedszkolu mają wyższe wykształcenie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Budynek przedszkola jest przystosowany do prowadzenia przedszkola oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi. Przedszkole mieści się w budynku o   powierzchni 400 m2. Jest w nim 5 sal   dydaktycznych o powierzchni 240 m2, sanitariaty dla dzieci, pomieszczenie na szatnię dla dzieci , kuchnia z wydawalnią posiłków i zmywalnią, gabinet logopedyczny, sala gimnastyczna, kancelaria, szatnia dla personelu oraz pomieszczenia gospodarcze.  Przedszkole jest  wyposażone w meble w sprzęt i pomoce dydaktyczne do zajęć. Przedszkole ma zagospodarowany plac zabaw, na którym zamontowane są urządzenia terenowe do zabaw ( zamek, domek, pociąg, sprężynowce, zjeżdżalnia z wieżą).

Koncepcja przedszkola jest  warunkiem skuteczności naszych działań zmierzających do tego by stworzyć przedszkole przyjazne dziecku, przedszkole do którego dzieci będą chętnie uczęszczały, w którym będą mogły rozwijać się w swoim tempie i na miarę swoich potrzeb. Koncepcja porządkuje działania przedszkola i wskazuje kierunek rozwoju. Jasno wytyczone kierunki rozwoju wynikające z polityki oświatowej państwa sprawiają, że koncepcja staje się punktem odniesienia przy podejmowaniu codziennych decyzji – edukacyjnych, organizacyjnych, finansowych, gospodarczych. Koncepcja pracy jest jedynym dokumentem zawierającym całościowy obraz naszego przedszkola. Pomaga ona  w spójnym opracowaniu pozostałych dokumentów przedszkolnych.

 „ SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU. TROSKA, ZAUFANIE, AKCEPTACJA JEST GWARANCJĄ TEGO SUKCESU”

Przedszkole „Europrymusek” wspomaga rozwój i edukację dziecka w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. Nasi wychowankowie będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności, która pozwoli im sprostać wymaganiom stawianym w szkole. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiałość i twórcza postawa.

  • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, zaangażowana kadra, która zapewnia dzieciom właściwy rozwój poprzez stosowanie różnych  metod nauczania.
  • Przedszkole wyposaża dzieci w wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji.
  • Programy realizowane w przedszkolu   ukierunkowane są na  dziecko, na jego potrzeby.
  • Przedszkole uczy samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji oraz umiejętności zachowań w różnych sytuacjach.
  • W pracy z dziećmi dużą  uwagę zwracamy na rozwój emocjonalny dziecka. Mamy świadomość tego, że jest on podstawą, na której opiera się każda inna umiejętność. Podstawy inteligencji emocjonalnej kształtują się w dzieciństwie. Tylko wtedy dzieci wyrosną na świadomych swoich potrzeb ludzi jeśli będą miały zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji.
  • Przedszkole wspomaga rodziców w wychowywaniu dziecka organizując  szkolenia  Trening Skutecznego Rodzica wg Thomasa Gordona. „Nie rób drugiemu co tobie nie miłe” to zasada, która przyświeca tej metodzie.