EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

Oferta

Dzieciom oferujemy szeroką gamę zajęć, zróżnicowanych zarówno pod względem formy jak i treści, od planowanych zajęć dydaktycznych w zakresie: mowy i myślenia, pojęć matematycznych, edukacji przyrodniczej, edukacji technicznej i artystycznej , umiejętności społecznych oraz wychowania rodzinnego i patriotycznego realizowanych zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia dodatkowe. Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej oparta jest na programie „Nasze przedszkole ” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby – Żabińskiej. Programy realizowane w przedszkolu   ukierunkowane są na  dziecko, na jego potrzeby. W pracy z dziećmi dużą uwagę zwracamy na rozwój emocjonalny dziecka. Mamy świadomość tego, że jest on podstawą na której opiera się każda inna umiejętność. Podstawy inteligencji emocjonalnej kształtują się w dzieciństwie. Tylko wtedy dzieci wyrosną na świadomych swoich potrzeb ludzi jeśli będą miały zaspokojoną potrzebę  zaufania i akceptacji. Dziecko uczy się poprzez zabawę,  zarówno tą planowaną i inspirowaną przez nauczyciela jak też tą podejmowaną z inicjatywy dzieci, dlatego warsztat zabawowy został tak zorganizowany , by dzieci  miały  okazję do doświadczeń by przez to doświadczenie się uczyły, by miały  możliwość samooceny, odwagi poznawczej, samodzielności i wytrwałości w działaniu, gdy pojawią się przeszkody. Dzieci przebywają w przestronnych, kolorowych i bogato wyposażonych salach zabaw oraz mają do swojej dyspozycji  plac zabaw. W przedszkolu uczymy dzieci otwarcie mówić o tym co czują, czego potrzebują. Akceptacja dziecka, zachęta do działania ze strony nauczyciela mają pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji do zrobienia czegoś wg. własnego pomysłu. Dziecko nie podejmie takich działań jeśli nie będzie wierzyło w siebie i swoje możliwości. Ono widzi siebie tak jak inni je widzą. Jeśli ma poczucie braku własnych kompetencji to brak ich będzie miał wpływ na jego dalszą naukę, na jego przyszłość w życiu dorosłym. W przedszkolu wspomagamy rodziców w wychowaniu dzieci. Przez dyrektora przedszkola Krystynę Nowak od września 2016 r będą  prowadzone szkolenia  dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica wg Thomasa Gordona. Uczestnicząc w nich  rodzic dowie się jak być przewodnikiem dla dziecka, jak nauczyć go woli współpracy, jak słuchać, kiedy przeżywa problem, jak mówić, żeby nas słuchało, jak rozwiązywać konflikty. Szkolenia będą dofinansowywane.